ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ....
About seema bhat  
seema bhat

seema bhat

ನಮಸ್ಕಾರ.... ನಾನು ಮಲೆನಾಡಿನ ಭವ್ಯ ತಾಣವಾದ ಕೊಡಚಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು, ಆಸೆ ಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಸಂಪದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ನನ್ನದು. ಮನಸ್ಸೇ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಗೆಳೆಯ, ಭಾವನೆಗಳೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನ ಒಡನಾಡಿ..

Copyright © 2011 - 2013 Rishi Systems P. Limited. All rights reserved.