ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ....
ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ..... ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ... ಯೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುವ ಮಾತು. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ತೊಂದರೆ, ಅಪಾಯವೆಂದೇ ಬಹು ಜನರ ಯೋಚನೆ.

ಜೀವನ ಸಮಸ್ಯೆ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದ್ದು... ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬದುಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಾಕವಾಗಿ ನೋಡದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾದುದು.....

ಕತ್ತಲೆ ಎಂದರೆ, ಬೆಳಕಿನ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬೆಳಕಿರದ ಸ್ಥಿತಿ.... ಅಂತೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೂಡುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸವಾಲು.... ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ...... ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ..... ಯಾವುದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು.....

ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ.... ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಂದೊಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ.... ಇವು ವೃತ್ತಿ.... ಕೌಟುಂಬಿಕ, ದೈಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ, ವರ್ಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.... ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದರ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ... ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಕೊರತೆ......

ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಮದ್ದು...... ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಲ್ಲ ಹತ್ತಾರು ಯೋಚನೆಗಳತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಹಾಯಿಸಬೇಕು..... ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮನಸಿಗೆ ಅನಿಸಿದರು ಯಾಕೋ ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.... ನಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗದೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಳ್ಳಬೇಕು....

ನಿಖರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು... ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿಧ, ಹಾಗೂ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದು..... ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.... ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ತಂತ್ರದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ... ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು...... ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಹಾಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಲಿಬೇಕು.... ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ... ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು... ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಲೋಕನೆ... ಮಾರ್ಗ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳ ಚಿಂತನೆ... ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ನೀಡಿದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಥಮೀಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮನಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು... ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರ ಸಾಧನೆಗಳೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸವಾಲೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ.... ಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ, ಆಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳು ತಂತಾನೆ ಮನಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆಃhttps\google.com

 


Readers' Comments (50)

ericstine05-08-2022:05:49:43 pm

your blog is really excellent and the content is impressive. Get a discount to usekofax coupon.

Victoria Bella29-07-2022:01:17:05 pm

This is really informative post. I am knee reader and I love your post. The black neverfull gm bag has fashion and functionality all rolled into one. This bag has huge capacity which you can hold many things in this. They have quite cheap rates for their bags which you can buy easily.

Emma Watson11-06-2022:03:06:00 pm

Stranger things is one of the top-rated tv series of 2022 and the Eddie Eunson is one of the main characters of this tv series so if you love to wear jeans vests so get this stunning Eddie Munson Vest

AzariaJost28-04-2022:12:51:32 pm

Friday Night Funkin is a unique game that I wish to relax with you because of what you contribute.

JordanKicks06-02-2022:08:34:09 pm

I didn’t purchase this particular shoe in my size, however, I’m sure this shoe fit the same as any other Air Jordan 1 shoe.
Fake Jordan 4 Motorsports
Most go true to size in AJ1s, but if you’re one who prefers a snug fit, you may opt to go a half-size down.

among113-09-2021:03:25:10 pm

Thank you for sharing, great article. I appreciate the news you share.
girls games

harvard medical school31-07-2021:02:08:37 am

Harvard Medical School
Philosophy of Doctors

peterhales29-05-2021:11:17:05 pm

google

Ericstine05-08-2022:05:52:05 pm

This website is so amazing and wants to know more about this site. if you want to know about my site, I provided you reliable WordPress web hosting that is more important to you.

edwardleon25-08-2022:10:14:26 pm

Thanks for sharing this amazing post. Looking forward for more. Online photo compressor is assist you in your photo compressor work in very lest prices which you have benefit to grow your business perfectly.

amnaseo26-08-2022:10:40:47 pm

This is clearly overwhelming, paying immaterial alert to it is key for tap on this viewpoint:mobet

amnaseo13-09-2022:03:17:44 pm

Hey there! Good stuff, do keep us posted when you finally post something like that!tesler 2

amnaseo17-09-2022:04:03:16 pm

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand.bitqt vélemények

annerobert22-09-2022:08:49:55 pm

This is great discussion on this post. This Louis vuitton on the go is best product on our shore. We gave very low costly well quality product range.

Andrew Smith23-09-2022:08:17:56 pm

Have a look at amazingly crafted leather Jackets at a discounted price!Chicago Bulls Jacket

SLOTXO25-10-2022:09:37:30 am

In general, each SLOTXO game already has different payout rates and bonus giveaways. Players should know the payout rates of each game in order to analyze whether it is worth investing in.

chanvova03-11-2022:10:28:22 am

Play wordle game everyday especially lewdle and dordle

Tom devid18-11-2022:07:59:01 pm

I will probably be coming back to your weblog for more soon!The Noel Diary Justin Hartley Jacket

acketresolution01-12-2022:01:11:39 pm

Those that settle here may take advantage of the mild climate all year round, the abundance of super mario bros available jobs, and the thriving cultural and culinary scene. Denver, the state capital and largest city, is widely regarded as one of the most relaxed places in the United States.

Kane Williamson04-01-2023:01:03:59 am

A person go through many hard times in his/her life but staying strong and fighting against all the odds gives you success. I was searching for [url=https://onlinephotocompressor.com/]Online Photo Compressor[/url] and I found this blog.

Zoey14-01-2023:03:04:21 pm

I was so nervous in my second year that I needed help with a more challenging assignment. With this, I should be able to complete those specific assignments. If I approached each task in the same manner, I would be able to complete everything quickly and effectively. Due to a lack of time, I made the decision to hire a professional writer to help me with my [url=https://reportwritinghelp.com/assignment/mba-assignment-help/]do my masters assignment[/url]. I seemed to be able to complete my homework on time as a result of this experience, which was very beneficial.

Shivaniroy19-01-2023:07:06:02 pm

I really like reading through an article that will make men and women think. Also, thanks for allowing for me to comment.Iffco Chowk Escort||
MG Road Escorts||
Fazilpur Call Girls
Escorts in Manesar||
Escorts in Sikandarpur||
Cyber City Call Girls||
Huda City Escorts Service||
Farukh Nagar Escorts Service||

poojapandit04-02-2023:04:31:03 pm

Versova Escorts Service
Malabar Hill Escorts
Escorts in Bandra
Panvel Escort
Lucknow Escorts Service
Hyderabad Escorts
Escorts in Kochi
Thane Escort
Jaipur Escorts
Escorts in Worli
Own India escorts service is the leading escort service provider in this city and also provides the best quality of India call girls services to our cl

Philip Duncan14-02-2023:11:29:01 pm

Each and every thing has explained in a good way! wood turned bowls, turned wood bowls

Micheal John14-02-2023:11:31:13 pm

Each and every thing has explained in a good way! business coaching services, executive coaching services

ldara17-02-2023:02:47:20 pm

without interruption There is a ทางเข้าslotxo complete selection to play. from every famous camp In one website, there are hundreds of games for you to choose from. tirelessly This means that people can have fun at any time of the day or night. The final advantage of slot games is that they allow players to withdraw real money. This means they are not playing for entertainment only.

pooja pandit01-03-2023:01:37:45 pm

I have read your post it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmarked your site for future updates. Chennai Call Girl Services near Hotels

poojapandit16-03-2023:04:13:38 pm

Escort Service in Delhi Cantt can offer you a wide range of escort services in Delhi. They do not charge extra to their clients for the service and make sure that their clients get the best service at an affordable price. Anil Gupta escorts are available anytime by appointment or walk-in call. They look forward to your satisfaction with their selection of beautiful, educated and well trained Escorts who know how to please men at any given time of the day, anywhere in Delhi Cantt.

seo service UK16-03-2023:08:50:09 pm

I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information. seo service UK

토토궁19-03-2023:11:15:24 am

thank you for this desires! Thankful for sharing. Stunning desires! Fairly beneficial publish ! There may be a widespread measure of statistics right here

토토궁19-03-2023:11:15:54 am

Hold posting and invigorate the information. First-class publish. I analyze some thing extra hard on distinctive blogs normal.토토궁

카지노19-03-2023:11:17:26 am

Cool you inscribe, the information 카지노

먹튀패스 먹튀검증업체19-03-2023:11:23:19 am

what’s occurring i’m new to this, i stumbled upon this i’ve discovered it definitely beneficial and it has aided me out hundreds. I hope to offer a contribution & assist other customers like its helped me. Suitable process. I do trust all of the ideas you’ve supplied on your post. They’re genuinely convincing and will surely paintings. Still, the posts are very quick for newcomers. Should you please extend them a chunk from subsequent time? Thank you for the post. 먹튀패스 먹튀검증업체

asdasdas19-03-2023:11:59:52 am

Perhaps you may wr

온카맨검증커뮤니티19-03-2023:12:09:41 pm

Great blog. I delighted in perusing your articles. Exc온카맨검증커뮤니티

토담토담토토19-03-2023:12:10:53 pm

I see you bought definitely토담토담토토

안전지대 토토19-03-2023:12:11:03 pm

Very interesting blog. is good, thats why i have read it completely 안전지대 토토

SDASD19-03-2023:01:21:47 pm

Acknowledges for paper the sort of benefiyou have got on this weblog. It suggests how well you apprehend this subject. The arrival successfully incredible. Each this sort of miniscule information and records might be designed running with huge ran

먹튀19-03-2023:02:47:59 pm

honest posts that masterfully.. 먹튀

모두의토토19-03-2023:02:54:36 pm

I felt extraordinarily upbeat모두의토토

토토사이트먹튀19-03-2023:03:12:44 pm

new things you publish… i’ve loved studying. Pleasant blog. Ill be bookmarking keep travelling this internet website online clearly commonly토토사이트먹튀

dasdasd19-03-2023:03:46:14 pm

Incredible paintings .

먹튀검증백과커뮤니티19-03-2023:05:45:37 pm

Pretty good post. 먹튀검증백과커뮤니티

검증나라19-03-2023:05:48:31 pm

it is a good website submit without fail. No longer too

토신사 먹튀검증업체19-03-2023:06:28:00 pm

check out my web site. 토신사 먹튀검증업체

SDADD19-03-2023:07:23:03 pm

Thank you for posting thd knowledgeable. Therefore, i would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Acknowledges for paper this type of useful composition, i stumbled beside your weblog besides decipher a restricted announce. 토토사이트

sdasd19-03-2023:07:32:20 pm

Firs토토위젯 검증업체

peterhales29-05-2021:11:16:25 pm

[url=https://www.google.com]google[/url]

Ericstine05-08-2022:05:52:05 pm

This website is so amazing and wants to know more about this site. if you want to know about my site, I provided you reliable WordPress web hosting that is more important to you.

edwardleon25-08-2022:10:14:26 pm

Thanks for sharing this amazing post. Looking forward for more. Online photo compressor is assist you in your photo compressor work in very lest prices which you have benefit to grow your business perfectly.

amnaseo26-08-2022:10:40:47 pm

This is clearly overwhelming, paying immaterial alert to it is key for tap on this viewpoint:mobet

amnaseo13-09-2022:03:17:44 pm

Hey there! Good stuff, do keep us posted when you finally post something like that!tesler 2

amnaseo17-09-2022:04:03:16 pm

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand.bitqt vélemények

annerobert22-09-2022:08:49:55 pm

This is great discussion on this post. This Louis vuitton on the go is best product on our shore. We gave very low costly well quality product range.

Andrew Smith23-09-2022:08:17:56 pm

Have a look at amazingly crafted leather Jackets at a discounted price!Chicago Bulls Jacket

SLOTXO25-10-2022:09:37:30 am

In general, each SLOTXO game already has different payout rates and bonus giveaways. Players should know the payout rates of each game in order to analyze whether it is worth investing in.

chanvova03-11-2022:10:28:22 am

Play wordle game everyday especially lewdle and dordle

Tom devid18-11-2022:07:59:01 pm

I will probably be coming back to your weblog for more soon!The Noel Diary Justin Hartley Jacket

acketresolution01-12-2022:01:11:39 pm

Those that settle here may take advantage of the mild climate all year round, the abundance of super mario bros available jobs, and the thriving cultural and culinary scene. Denver, the state capital and largest city, is widely regarded as one of the most relaxed places in the United States.

Kane Williamson04-01-2023:01:03:59 am

A person go through many hard times in his/her life but staying strong and fighting against all the odds gives you success. I was searching for [url=https://onlinephotocompressor.com/]Online Photo Compressor[/url] and I found this blog.

Zoey14-01-2023:03:04:21 pm

I was so nervous in my second year that I needed help with a more challenging assignment. With this, I should be able to complete those specific assignments. If I approached each task in the same manner, I would be able to complete everything quickly and effectively. Due to a lack of time, I made the decision to hire a professional writer to help me with my [url=https://reportwritinghelp.com/assignment/mba-assignment-help/]do my masters assignment[/url]. I seemed to be able to complete my homework on time as a result of this experience, which was very beneficial.

Shivaniroy19-01-2023:07:06:02 pm

I really like reading through an article that will make men and women think. Also, thanks for allowing for me to comment.Iffco Chowk Escort||
MG Road Escorts||
Fazilpur Call Girls
Escorts in Manesar||
Escorts in Sikandarpur||
Cyber City Call Girls||
Huda City Escorts Service||
Farukh Nagar Escorts Service||

poojapandit04-02-2023:04:31:03 pm

Versova Escorts Service
Malabar Hill Escorts
Escorts in Bandra
Panvel Escort
Lucknow Escorts Service
Hyderabad Escorts
Escorts in Kochi
Thane Escort
Jaipur Escorts
Escorts in Worli
Own India escorts service is the leading escort service provider in this city and also provides the best quality of India call girls services to our cl

Philip Duncan14-02-2023:11:29:01 pm

Each and every thing has explained in a good way! wood turned bowls, turned wood bowls

Micheal John14-02-2023:11:31:13 pm

Each and every thing has explained in a good way! business coaching services, executive coaching services

ldara17-02-2023:02:47:20 pm

without interruption There is a ทางเข้าslotxo complete selection to play. from every famous camp In one website, there are hundreds of games for you to choose from. tirelessly This means that people can have fun at any time of the day or night. The final advantage of slot games is that they allow players to withdraw real money. This means they are not playing for entertainment only.

pooja pandit01-03-2023:01:37:45 pm

I have read your post it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmarked your site for future updates. Chennai Call Girl Services near Hotels

poojapandit16-03-2023:04:13:38 pm

Escort Service in Delhi Cantt can offer you a wide range of escort services in Delhi. They do not charge extra to their clients for the service and make sure that their clients get the best service at an affordable price. Anil Gupta escorts are available anytime by appointment or walk-in call. They look forward to your satisfaction with their selection of beautiful, educated and well trained Escorts who know how to please men at any given time of the day, anywhere in Delhi Cantt.

seo service UK16-03-2023:08:50:09 pm

I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information. seo service UK

토토궁19-03-2023:11:15:24 am

thank you for this desires! Thankful for sharing. Stunning desires! Fairly beneficial publish ! There may be a widespread measure of statistics right here

토토궁19-03-2023:11:15:54 am

Hold posting and invigorate the information. First-class publish. I analyze some thing extra hard on distinctive blogs normal.토토궁

카지노19-03-2023:11:17:26 am

Cool you inscribe, the information 카지노

먹튀패스 먹튀검증업체19-03-2023:11:23:19 am

what’s occurring i’m new to this, i stumbled upon this i’ve discovered it definitely beneficial and it has aided me out hundreds. I hope to offer a contribution & assist other customers like its helped me. Suitable process. I do trust all of the ideas you’ve supplied on your post. They’re genuinely convincing and will surely paintings. Still, the posts are very quick for newcomers. Should you please extend them a chunk from subsequent time? Thank you for the post. 먹튀패스 먹튀검증업체

asdasdas19-03-2023:11:59:52 am

Perhaps you may wr

온카맨검증커뮤니티19-03-2023:12:09:41 pm

Great blog. I delighted in perusing your articles. Exc온카맨검증커뮤니티

토담토담토토19-03-2023:12:10:53 pm

I see you bought definitely토담토담토토

안전지대 토토19-03-2023:12:11:03 pm

Very interesting blog. is good, thats why i have read it completely 안전지대 토토

SDASD19-03-2023:01:21:47 pm

Acknowledges for paper the sort of benefiyou have got on this weblog. It suggests how well you apprehend this subject. The arrival successfully incredible. Each this sort of miniscule information and records might be designed running with huge ran

먹튀19-03-2023:02:47:59 pm

honest posts that masterfully.. 먹튀

모두의토토19-03-2023:02:54:36 pm

I felt extraordinarily upbeat모두의토토

토토사이트먹튀19-03-2023:03:12:44 pm

new things you publish… i’ve loved studying. Pleasant blog. Ill be bookmarking keep travelling this internet website online clearly commonly토토사이트먹튀

dasdasd19-03-2023:03:46:14 pm

Incredible paintings .

먹튀검증백과커뮤니티19-03-2023:05:45:37 pm

Pretty good post. 먹튀검증백과커뮤니티

검증나라19-03-2023:05:48:31 pm

it is a good website submit without fail. No longer too

토신사 먹튀검증업체19-03-2023:06:28:00 pm

check out my web site. 토신사 먹튀검증업체

SDADD19-03-2023:07:23:03 pm

Thank you for posting thd knowledgeable. Therefore, i would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Acknowledges for paper this type of useful composition, i stumbled beside your weblog besides decipher a restricted announce. 토토사이트

sdasd19-03-2023:07:32:20 pm

Firs토토위젯 검증업체

Select Language : 
Press F12 to toggle Indian language and English
Your Name : 
Characters Remaining: 5000
 
 
seema bhat
ನಮಸ್ಕಾರ.... ನಾನು ಮಲೆನಾಡಿನ ಭವ್ಯ ತಾಣವಾದ ಕೊಡಚಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು, ಆಸೆ ಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಸಂಪದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ನನ್ನದು. ಮನಸ್ಸೇ

Copyright © 2011 - 2013 Rishi Systems P. Limited. All rights reserved.